Meditation för hjärnans skull

Meditation, han behöver ju coachning

Det pågår en hel del forskning om hur meditation påverkar hjärnan, säger jag med min forskarröst till professorn tillika debattören som gjort sig känd för att vilja svenskt näringsliv så väl, och som nu ifrågasätter mitt sätt att arbeta med hans son, en rastlös ung man utan mål och utan idéer om vartåt hans liv ska ta vägen.

Fortsätt läsa ”Meditation för hjärnans skull”