Konflikter i grannskapet

img_2077

Konflikter mellan grannar handlar om att vi undviker dem, konflikterna alltså. Och grannarna.

Den som vill lära sig hantera konflikter måste börja sluta undvika människor. Så sa den föreläsare som jag satt och lyssnade till. Auditoriet fnissade till. Sedan sa föreläsaren något annat intressant, nämligen att konflikter uppstår, de lever och frodas, just därför att vi gör vårt yttersta för att undvika dem. Och för att undvika konflikter undviker vi att umgås med människor. 

Finns det forskning om konflikter i grannskapet?

Jag kikar på forskning om konflikter. Ser att konflikter på arbetsplatser och mellan länder är väl undersökt, medan konflikter i privatlivet  är mindre väl studerat. Konflikter i privatlivet tycks enligt de studier jag hittar på nätet ofta handla om konkurrens om mark eller andra eftertraktansvärda saker, eller konflikter mellan släktingar eller i nära relationer. Dock hittar jag ytterst lite om konflikter mellan främlingar, eller mellan grannar eller bekanta. Det jag hittar visar  att konflikter mellan t ex grannar främst tycks handla om att någon anser att någon annan inte agerar på ”rätt sätt” i någon viss sakfråga. Jag hittar exempel på konflikter mellan personer som tycker att andra borde ta ner träd, inte ta ner träd, inte borde fälla träd där de fälls, inte borde plantera buskar där de planterats, uppfostra sin hund, inte uppfostra sin hund på det sätt som sker, eller parkera bilen någon annan stans än just där den står. Så ramlar jag över några uppsatser som handlar om konflikter mellan människor som tycker att andra stör genom sitt sätt att leva eller agera på.

Mikromakt

Det här är mikromakt, tänker jag och bokar en tid i min kalender för att sätta mig och titta lite mer noga på publicerade vetenskapliga artiklar om konflikter mellan bekanta. Jag ska gå in i databaser och söka efter forskning om störande medmänniskor. Återkommer med mer information om vad jag hittar. Har du tips på intressant forskning om ämnet så hör av dig till mig.

Tills dess

Tills jag hunnit göra min sökning lutar jag mig tillbaka här på mitt hotellrum och lyssnar på grannens TV som hörs genom väggen. Och irriterar mig.