Tack för alla brev

Cornelis Vreeswijk. Brevet från kolonien.

Att ha fel fokus

… Vendelas brev uttrycker en hel del känslor, de visar på en nedbrytningsprocess, men också något annat, mer svårfångat. Ett utmärkande drag hos den som upplever sig utsatt för härskartekniker och indragen i maktspel är fokuseringen på den andras förkastliga beteenden och den egna utsattheten …

Ur ”Kära Vendela. Om härskartekniker, mikromakt och maktspel”. Av Heléne Thomsson. Fortsätt läsa ”Tack för alla brev”