Happy you, healthy me

 

Den vetenskapliga tidskriften Health Psychology publicerar en intressant artikel i senaste numret. Artikeln heter ”Happy You, Healthy Me? Having a Happy Partner Is Independently Associated With Better Health in Oneself”. Forskarna bakom artikeln heter William J. Chopik och Ed O’Brien.

De har undersökt nära 2000 par och funnit ett tydligt samband mellan de undersökta personernas fysiska hälsa och deras partners glädje/lycka. Ju gladare/lyckligare partnern är, desto mindre fysiska krämpor och bättre fysisk hälsa har deltagarna i studien.

Självklart finns det många saker som påverkar hälsan och direkt kommer invändningen att sambandet mycket väl skulle kunna gå åt andra hållet, dvs om du är frisk blir din partner gladare än om du är sjuk. Men det har forskarna förstås koll på. De hävdar att sambandet är tydligt, glad partner påverkar den fysiska hälsan hos sin partner.

Den här artikeln lyfter något alldeles särskilt och sällan studerat, nämligen fysiska, mätbara och påtagliga hälsoeffekter av andras mentala tillstånd. Nu handlade det om personer som deltagarna i undersökningen hade en nära relation till, men det går förstås att fundera över hur arbetskamrater påverkar varandras hälsa. Och lekkamrater.

En tanke slår mig: Tänk om läkare skulle ordinera lustfyllda aktiviteter och roliga sammanhang, eller hjälp med sånt som underlättar livet och gör det lättare att känna sig glad, till sina patienters livskamrater. Det skulle kanske kunna bli en medicinsk revolution.

Kanske kan man ordinera det i förebyggande syfte också, så att jag får gå och se en rolig film för att min man inte ska bli sjuk?