Chefen som var spion

Ord är viktiga. Regler och normer är viktiga. ”Förändra ditt sätt att prata om ditt arbete och vad som motiverar dig – och du kommer att förändra sättet att arbeta på.” Jag har noterat detta citat i en anteckningsbok.

Är inte säker, men tror det var Tim Gallwey som sa det vid en föreläsning jag var på i början av tjugohundratalet (eller tvåtusentalet). Hittade anteckningarna när jag i en miljömedveten iver letade efter halvfyllda block, som förstås då också är halvtomma, det vill säga fyllda av sidor att använda. I samma anteckningar står det att vi behöver besvara frågan ”Är det inte så här det är …?” med motfrågan ”Varför skulle det vara så?”.

Andemeningen i anteckningarna klingade så rätt i denna tid då missuppfattningar, feltolkningar och snedvridande av fakta poppar upp i de mest oväntade sammanhang. Kanske kändes det allra mest aktuellt för att jag så sent som häromdagen hade en utbildningsdag för chefer och ledare i staten, där någon i gruppen sa att hens jobb gick ut på att följa sina medarbetare i deras strävan efter att göra ett bra jobb, lyssna på hur de pratade om jobbet och hur de omtalade sina raster och arbetskamrater. Denna chef  pratade om sina tolkningar av verkligheten som något som måste gifta sig med varje medarbetares tolkning av verkligheten.

”Jag skulle faktiskt vilja lägga till spion på mitt visitkort”, sa hen på denna kurs där syftet var att lära sig mer om hur vi människor gör när vi vill styra och påverka, leda eller stoppa varandra.

”Min uppgift är att försöka begripa vad mina medarbetare lever i för värld, hur de uppfattar sin roll, verksamhetens mål, vad jag säger och så vidare. Jag brukar konfrontera dem med frågan vad de behöver mig till. Och svaret på den frågan är nästan alltid: Jag behöver en ledare som skapar trygghet och motivation ”.

De andra i rummet höll med, kände igen sig och någon sa: ”Men är det inte så att ledarskapets främsta uppgift är just motivationsskapandet?”. Joo, mumlade hela rummet och enades om en sanning som sagt så många gånger att den börjat gulna och flagna.

Nu när jag sitter här med den gamla anteckningen från vad jag tror är en föreläsning med Tim Gallwey framför mig tänker jag att jag skulle ha ställt motfrågan ”Varför skulle det vara så?”.